Recoñecemento académico

Acordo de estudos

1

Fixo algún exame

2

Utilizou créditos ECTS

3

Recoñecemento académico

4

Créditos por curso académico

5