Envío de traballos

A presentación de propostas será a través do envío do  plantilla de comunicación aos seguintes enderezos electrónicos, dependendo da área temática:

Prazo límite para presentar propostas de comunicación: 25 de abril de 2019

Amplíase o prazo de presentación de comunicacións até o 5 de maio

Cada unha das propostas de comunicación será avaliada polo comité científico e asinaráselle o tipo de presentación: oral ou póster.

Publicación:

  • Realizarase unha publicación dos traballos presentados e defendidos (de forma oral ou na sesión póster) que disporá de ISBN.
  • Unha escolma dos traballos presentados publicarase nunha monografía editada por La Catarata.
  • Estase valorando a posibilidade de publicación de algúns dos traballos presentados nunha revista especializada.

Prazo para enviar os textos definitivos:

Unha vez revisdas polo Comité Científico as propostas de comunicación, o prazo para enviar os textos definitivos de cara á súa publicación remata o 21 de xuño.

Inscrición:

So os traballos que se presenten na xornada, previa inscrición a través doFormulario de inscrición serán considerados para a publicación. O prazo de inscrición remata o 12 de xuño

 

 

 

 

Programa VI XUGeX