Contacto

Oficina para a Igualdade de Xénero

Edificio de Servizos Administrativos

15403 Campus Esteiro, Ferrol

Tlf: 881013693

 

Tamén podes contactar con nós no seguinte enderezo:

oficina.igualdade@udc.es
 

Si eres vítima ou coñecedor/a de unha situación de acoso sexual ou acoso por razón de sexo podes denuncialo enviando un correo electrónico á Directora da OIX a través de directora.oix@udc.es