CURSOS DE VERÁN 2019

INICIACIÓN AO MODELADO 3D DE INSTALACIÓNS EN EDIFICACIÓN (TECNOLOXÍA BIM) CON REVIT MEP. MODULO I - MODELADO CON REVIT ARQUITECTURA

 22, 23 e 24 de de xullo

PROGRAMA

Prazo de matrícula: do 21 de maio ata o 15 de xullo

Prazas limitadas

Horas de duración: 15

Lugar de realización:

Escola Universitaria Politécnica 

Avda. 19 de febrero s/n

Serantes - Ferrol

Recoñecemento académico:

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado:

Alumnos de FP Ciclos, Alumnos de Carreiras Técnicas Universitarias, Persoal de Oficina Técnica de Enseñaría e empresas instaladoras

Coordinación: 

Dirección: Juan de Dios Rodríguez García
Secretaría: Mª Carmen Regueiro López

Entidades colaboradoras:

NORPLAN, S.C.

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € aplicable a estudantes de calquera universidade,estudantes de bacharelato ou módulos de FP, comunidade universitaria da UDC, pensionistas e persoas en situación de desemprego.

Información:

Escola Universitaria Politécnica

Avda. 19 de febrero s/n

Serantes- Ferrol

jdedios@udc.es 

Tel. 881 013002

Resumo do curso:

Introdución a *REVIT (módulo de Arquitectura). Importar *CAD. Muros. Pisos e lousas cubertas. Escaleiras e varandas. Muros cortina. Compoñentes e familiar. *Fotorrealismo. Planos.

Pautas de matrícula

Matrícula