CURSOS DE VERÁN 2019

MODELADO 3D CON SIEMENS NX. NIVEL BÁSICO (OBRADOIRO I)

12, 13 e 14 de xuño

PROGRAMA

Horas de duración: 15

Prazo de matrícula:  do 21 de maio ata o 6 de xuño de 2019

Prazas limitadas

Recoñecemento académico

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado: Orientado alumnos de 2º de Bachillerato Tecnolóxico, Alumnos de FP, Alumnos Carreiras Técnicas Universitarias, Persoal de Oficina Técnica e Talleres industriais, diversas empresas e servizos.

Coordinación:

Dirección: Antonio Couce Casanova
Secretaría: Isabel Lamas Galdo

Entidades colaboradoras:

NORPLAN, S.C.

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a Estudantes de calquera universidade, comunidade universitaria da UDC, Estudantes de Bacharelato, Estudos de FP, persoas desempregadas, e pensionistas

Información:

Escola Universitaria Politécnica,
Avda. 19 de febreiro s/n
Serantes - Ferrol
Tel. 981337400 - 3098

acouce@udc.es

Lugar de realización: Escola Universitaria Politécnica
Avda. 19 de febreiro s/n
Serantes - Ferrol

Resumo do curso:

Curso de Modelado 3D no cal se emprega como soporte o sofware NX. 12.0 de Siemens. presentación de interface de NX: Distintos entornos de traballo. Funcións primitivas e esbozos. Xeometrías 3D mediante extrusión, rotación e varrido. Iniciación ao deseño de conxuntos. Movemento de conxunto. Proxecto trasversal1. Impresión 3D de pezas.


Pautas de matrícula

Matrícula