Eleccións sindicais para o PDI e PAS da UDC 2015

Comunicación do inicio do proceso de eleccións sindicais para o PDI e PAS

Calendario electoral

Censo provisional

  • PAS funcionario: acta de constitución das mesas electorais e censo electoral provisional
  • PDI funcionario: acta de constitución das mesas electorais e censo electoral provisional
  • PDI laboral: acta de constitución da mesa electoral e censo electoral provisional

Prazo para reclamacións ata o 25 de marzo. As reclamacións deberanse presentar por escrito no Rexistro Xeral da Universidade

Censo definitivo

  • PAS funcionario: acta e censo electoral definitivo
  • PDI funcionario: acta e censo electoral definitivo
  • PDI laboral: acta e censo electoral definitivo

Proclamación provisional de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Mesas electorais para votacións e censos

Resultados electorais