Eleccións de representantes 2019

Regulamento Electoral Xeral

Resolución reitoral do 8 de xaneiro de 2019, pola que se convocan eleccións de representantes no Claustro Universitario, xuntas de centro e consellos de departamento e representantes do estudantado no Comité de Dirección da Escola Internacional de Doutoramento da Universidade da Coruña

Censos provisorios

  • Formulario de presentación de recursos e solicitudes de rectificación do censo electoral provisorio (prazo aberto do 17 de xaneiro de 2019 ao 21 de xaneiro de 2019 ás 14 h)
  • Formulario de presentación de recursos e solicitudes de rectificación do censo electoral provisorio das eleccións na Escola Internacional de Doutoramento (prazo aberto do 17 de xaneiro de 2019 ao 21 de xaneiro de 2019 ás 14 h)

Acordo da Comisión Electoral Central do 24 de xaneiro de 2019 polo que se ordena a publicación da resolución dos recursos e solicitudes de rectificación do censo provisorio

Informe de representantes

Censos definitivos

Presentación de candidaturas

  • Formulario para a presentación de candidaturas (prazo aberto do 29 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2019 até as 14 h)
  • Formulario para a presentación de candidaturas para a elección de representantes dos estudantes no Comité de Dirección da EID (prazo aberto do 29 de xaneiro ao 4 de febreiro de 2019 até as 14 h)

Proclamación provisoria de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Instrucións para votantes

Escrutinio

Proclamación provisoria de candidaturas electas

Solicitude de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas electas (prazo aberto do 25 ao 26 de febreiro de 2019 ás 14 h)

Solicitude de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas electas para a elección de representantes do estudantado na EID (prazo aberto do 25 ao 26 de febreiro de 2019 ás 14 h)

Acordo da Comisión Electoral Central do 1 de marzo de 2019 polo que se ordena a publicación da resolución dos recursos e solicitudes de rectificación da proclamación provisoria de candidaturas electas

Proclamación definitiva de candidaturas electas


Material de campaña