Videoconferencia gravada

Se a perdiches ou queres volver a vela podes facelo agora

Videoconferencias

Xoves 8 de abril na mañá ás 13:00 h - Finalizada
Xoves 8 de abril na tarde ás 19:30 h - Finalizada

Convocatoria para a presentación da acreditación de coñecemento de idioma inglés necesaria para a admisión 

Vídeos

Presentación curta do centro 
Aquí atoparedes unha breve descrición da Facultade de Humanidades e Documentación e as titulacións que nela se imparten

Facultade de Humanidades e Documentación