Relacións Laborais e Recursos Humanos (Ferrol)

Videoconferencia gravada

Se a perdiches ou queres volver a vela podes facelo agora

Videoconferencias

Xoves 8 de abril na mañá ás 12:30 h - Finalizada
Xoves 8 de abril na tarde ás 17:30 h -  Finalizada

Vídeos

Presentación curta do centro 
Aquí atoparedes unha breve descrición da Faculade de Humanidades e Documentación e as titulacións que nela se imparten

O centro máis en detalle 

Materiais adicionais

Facultade de Ciencias do Traballo