Videoconferencia gravada

Se a perdiches ou queres volver a vela podes facelo agora
A videoconferencia publicada é a do ano 2020. A deste ano non se puido publicar por problemas técnicos.

Videoconferencias

Xoves 8 de abril na mañá ás 12:30 h - Finalizada

Xoves 8 de abril na tarde ás 16:00 h - Finalizada

Vídeos

Presentación curta do centro 
Aquí atoparedes unha breve descrición da Facultade de Ciencias da Educación e as titulacións que nela se imparten

O centro máis en detalle 

Facultade de Ciencias da Educación