Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Máster Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións

pola Universidade da Coruña, a Universidade de Santiago de Compostela e a Universidade de Vigo 


MÓDULO COMÚN (primeiro semestre)

Métodos e recursos de investigación lingüística e a súa aplicación á lingua inglesa
Métodos e recursos de investigación literario-cultural no ámbito anglófono
Estudos ingleses e medios de comunicación
Discurso literario e sociedade nos países de fala inglesa
Inglés para fins específicos
Perspectivas transculturais no ámbito anglófono
Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa
Modelos de interpretación literario-cultural nos países de fala inglesa


MÓDULO LINGÚÍSTICO (segundo semestre)

Adquisición y enseñanza del inglés
Variación e cambio na lingua inglesa
Lingüística informática e de corpus aplicadas á lingua inglesa
Cognición e procesos cognitivos en lingua inglesa
Lingüística contrastiva aplicada á lingua inglesa
Pragmática e análise do discurso en lingua inglesa
Adquisición e ensino do inglés


MÓDULO LITERARIO/CULTURAL (segundo semestre)

Literatura e diversidade cultural no ámbito anglófono
Movementos literarios e culturais dos países de fala inglesa
Literatura e perspectivas de xénero no ámbito anglófono
Manifestacións artísticas e literarias dos países de fala inglesa
Xéneros e modos literarios en lingua inglesa
Negociacións textuais e culturais nos países de fala inglesa

(3 créditos por materia)

Prácticum (6 créds.)

Traballo fin de máster (12 créds.)