Facultad de Filología

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


 

NOVEDADES

Curso 2013-2014

 

Mobilidade internacional. Listaxe definitiva de adxudicación de praza, 3ª convocatoria aberta (06.08.2014).

Traballos Fin de Grao. Convocatorias de defensa. Gr. en Español | Gr. en GalegoGr. en Inglés

Traballos Fin de Mestrado. Convocatorias de defensa. MIEIA | MILA | MLCD

Mobilidade internacional. Listaxe provisoria de asignación de praza (29/07/2014)

• Movilidad internacional. Tercera convocatoria abierta

• VI Premio de traducción de la Facultad de Filología. Convocatoria

Horarios y exámenes del curso 2014-2015. Grado Español | Gr. Gallego y Port. | Gr. Inglés | MIEIA | MILA | MLCD

 Grados. Asignación de grupos de docencia. Gr. en Espanol | Gr. en Galego e Port.Gr. en Inglés

Másteres. Listas provisionaless de solicitudes admitidas y excluidas. MIEIA | MILA | MLCD

Seminario Feminismo, xénero e estudos queer. Fac. de Filología, 23-25 septiembre 2014. Programa

Jornadas de acogida para estudiantes de primero. Arrancan el 8 de septiembre a las 9.00.

• Movilidad internacional. Tercera convocatoria abierta

Movilidad internacional. Lista definitiva de adjudicación de plaza, 3ª convocatoria abierta (06.08.2014).

• VI Premio de traducción de la Facultad de Filología. Convocatoria

Horarios y exámenes del curso 2014-2015. Grado Español | Gr. Gallego y Port. | Gr. Inglés | MIEIA | MILA | MLCD

Másteres en Lengua y Usos Profesionales y en Lingüística y sus Aplicaciones. Fechas de entrega y defensa de TFM en junio, julio y septiembre de 2014

Natalia Paz Outumuro, alumna del Grado en Inglés, recibe el premio Worcester Award

Mestrados. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Seminario Feminismo, xénero e estudos queer. Fac. de Filoloxía, 23-25 setembro 2014. Programa

Xornadas de acollida para estudantes de primeiro. Arrancan o 8 de setembro, ás 9.00

Mobilidade internacional. Listaxe definitiva de adxudicación de praza, 3ª convocatoria aberta (06.08.2014).

Traballos Fin de Grao. Convocatorias de defensa. Gr. en Español | Gr. en GalegoGr. en Inglés

Traballos Fin de Mestrado. Convocatorias de defensa. MIEIA | MILA | MLCD

Mobilidade internacional. Terceira convocatoria aberta

Mobilidade internacional. Listaxe provisoria de asignación de praza (29/07/2014)

Mestrados. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Horarios e exames do curso 2014-2015. Grao Español | Gr. Galego e Port. | Gr. Inglés | MIEIA | MILA | MLCD

• VI Premio de tradución da Facultade de Filoloxía. Convocatoria

Peche da biblioteca da facultade os días 23 e 24 de xullo

Horarios e exames do curso 2014-2015. Grao Español | Gr. Galego e Port. | Gr. Inglés

Mestrados. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas. MIEIA | MILA | MLCD

Prácticas externas de graos. Segunda convocatoria. Resolución

Mobilidade internacional 2014-2015 con fins de estudos. Segunda convocatoria. Resolución definitiva de asignación  de prazas

II Coloquio de Lingüística Histórica. 26 e 27 de xuño. Programa

• Traballos fin de grao. Convocatoria de defensa. Grao en Galego e Port. | Grao en Español | Grao en Inglés

• Traballos fin de mestrado. Convocatoria de defensa. MIEIA | Ling. e Aplicacións | MLCD

Mestrado Interuniversitario en Estudos Ingleses Avanzados e as súas Aplicacións. Comisión de selección e criterios de baremación das solicitudes de admisión

Acto de despedida das promocións de grao 2010-2014. Venres 20 de xuño, 18 h, Aula Magna.

Prácticas externas de graos. Segunda convocatoria

Prácticas externas de graos. Adxudicación definitiva da primeira convocatoria

Axudas da Comisión de Cultura e Extensión Universitaria para a realización de actividades. Segunda convocatoria de 2014. Resolución definitiva

Mestrados en Lingua e Usos Profesionais e en Lingüística e as súas Aplicacións. Datas de entrega e defensa de TFM en xuño, xullo e setembro de 2014

Prácticas externas de graos. Convocatoria

Mobilidade internacional 2014-2015 con fins de estudos. Segunda convocatoria. Resolución definitiva de asignación  de prazas

Axudas da Comisión de Cultura e Extensión Universitaria para a realización de actividades. Segunda convocatoria de 2014. Resolución provisoria

Mestrados en Lingua e Usos Profesionais e en Lingüística e as súas Aplicacións. Datas de entrega e defensa de TFM en xuño, xullo e setembro de 2014

XXI Premio de Creación Literaria e Ensaio. Resolución

Natalia Paz Outumuro, alumna do Grao en Inglés, recibe o premio Worcester Award

Prácticas externas de graos. Convocatoria

Cambio de licenciatura a grao. Normativa e prazos

Mobilidade internacional 2014-2015 con fins de estudos. Segunda convocatoria. Listaxe provisoria de prazas asignadas

• Conferencia. Félix Calviño: "A Galician Writer in Australian Literature". Aula 2.3, xoves 15 de maio, 13 h

Prácticas externas de graos. Sesión informativa. Sala de Graos, mércores 14 de maio, 13 h

Día das Letras Galegas. Entrega do Premio de Creación Literaria e mesa redonda (Aproximación a Xosé María Díaz Castro). Sala de Graos, 13 de maio, 12.30 h

Exames das convocatorias de maio/xuño e xullo.
Gr. en Esp. | Gr. en Gal. | Gr. en Ing. | MIEIA | MILA | MLCD | MLUP

Cambio de licenciatura a grao. Normativa e prazos

• Mestrados. Listaxe definitiva de solicitudes alleas ao sistema universitario español admitidas e excluídas.
M. Lingüística Aplic. | M. Literatura, Cult. e Divers.

Cátedra Inditex de Lingua e cultura españolas na Universidade de Dhaka (Bangladesh). Convocatoria

Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada. Comisión de selección. Criterios de baremación das solicitudes de admisión

Máster en Literatura, Cultura e Diversidade. Criterios de baremación de solicitudes de admisión

Obradoiro de escrita. Versando en verso. 24 abril-23 maio

Convocatoria de axudas da Comisión de Cultura e Extensión Universitaria para a realización de actividades por parte do alumnado ou o PDI da Facultade de Filoloxía. Segunda convocatoria 2014. Prazo aberto ata o 9 de maio de 2014

Traballos fin de grao. Asignación definitiva de liñas

Mobilidade 2014-2015. Listaxe definitiva de asignación de prazas da Fac. de Filoloxía

Mestrados. Listaxe definitiva de solicitudes alleas ao sistema universitario español admitidas e excluídas.
M. Lingüística Aplic. | M. Literatura, Cult. e Divers.

Conferencia. Javier Gómez-Montero (Univ. de Kiel): "Lecturas europeas. Weltliteratur, canon literario y la formación de los europeos". Mércores 7 de maio, 9.30 h, no Salón de Graos

• Xornadas de orientación laboral. Profesións para filólog@s: empresas de ocio educativo. Mércores 30 de abril, 13 h

Cátedra Inditex de Lingua e cultura españolas na Universidade de Dhaka (Bangladesh). Convocatoria

Mestrados. Listaxe provisoria de solicitudes alleas ao sistema universitario español admitidas e excluídas.
M. Lingüística Aplic.  |  M. Literatura, Cult. e Divers.

• Mobilidade 2014-2015. Segunda convocatoria de mobilidade internacional. Solicitudes ata o 5 de maio

Conferencia e seminario. Igor Mel'cuk: "Gramática de dependencias" e "Cuestiones fraseológicas". Martes, 29 abril 2014, 12 e 16.30 h

Mestrado Universitario en Lingüística Aplicada. Comisión de selección. Criterios de baremación das solicitudes de admisión

I Concurso de monólogos en lingua galega, organizado polo Servizo de Normalización Lingüística da UDC. Convocatoria

XXI Premio de Creación Literaria e Ensaio. Prazo de presentación de orixinais: até o día 30 de abril de 2014 ás 14 horas

Máster en Literatura, Cultura e Diversidade. Criterios de baremación de solicitudes de admisión

Obradoiro de escrita. Versando en verso. 24 abril-23 maio. Aberto o prazo de inscrición

Ciclo de conferencias. New Trends in English Studies X
-J. A. Álvarez Amorós, Hitos de la crítica ahistórica anglonorteamericana, 8 abril, 9.00 h 
-Manuel Míguez Ben, Hamlet's Ghost's Film Treatment, 8 abril, 9.45 h
-Anna Szczepaniak-Kozak, Could you do me a favor? A Lesson in Intercultural Pragmatics, 8 abril, 10.30 h

Convocatoria de axudas da Comisión de Cultura e Extensión Universitaria para a realización de actividades por parte do alumnado ou o PDI da Facultade de Filoloxía. Segunda convocatoria 2014. Prazo aberto ata o 9 de maio de 2014

Axudas da Comisión de Cultura e Ext. Univ. para a realización de actividades por parte do alumnado ou o PDI da Facultade de Filoloxía. Resolución definitiva da primeira convocatoria

Traballos fin de grao. Asignación definitiva de liñas

Mobilidade 2014-2015. Listaxe definitiva de asignación de prazas da Fac. de Filoloxía

Composición dos tribunais de avaliación.  TFG  |   TFM

Traballos fin de grao. Asignación provisoria de liñas

Mestrados. Prácticas externas. Listaxes definitivas de adxudicacións

MIEIA | MILA

Mestrados. Prácticas externas. Listaxes provisorias de adxudicacións

MIEIA | MILA

Axudas da Comisión de Cultura e Ext. Univ. para a realización de actividades por parte do alumnado ou o PDI da Facultade de Filoloxía. Resolución da convocatoria

• Conferencia. Román Álvarez: "Maquiavelo y la literatura inglesa". Venres 14 marzo, 11.00 h, aula 2.3

• Conferencia. Juan Cruz: "El periodista y el editor literario". Xoves 13 marzo, 12.00 h, Salón de graos

Profesores visitantes en Kurdistán.

• Doutoramento. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas

Estudos ingleses  |  Estudos lingüísticos  |  Estudos literarios

Mobilidade 2014-2015. Listaxe provisoria de asignación de prazas da Fac. de Filoloxía

Doutoramento. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas

Estudos Ingleses  |  Estudos Lingüísticos  |  Estudos literarios

• Lembranza de Félix Grande. Conversa con Francisca Aguirre e Guadalupe Grande, poetas. Salón de Graos, venres 28 de feb., 11.00 h

Novas normativas de TFG e TFM

Mestrados. Prácticas externas. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas

MIEIA  |  MILA

• Mestrados. Adxudicación definitiva de liñas de TFM

MIEIA  |  MILA  |  MLCD

• Mestrados. Convocatoria de prácticas

MIEIA  |  MILA  |  MILA: Modificación da convocatoria

Oferta de liñas para os traballos final de mestrado

MIEIA  |  MILA  |  MLCD

Traballos fin de grao. Curso 2013/2014. Datas de entrega e defensa

Traballos fin de mestrado. Curso 2013/2014. Datas de entrega e defensa

Mestrados. Adxudicación definitiva de liñas de TFM

MIEIA  |  MILA  |  MLCD

Mestrados. Convocatoria de prácticas

MIEIA  |  MILA

• Gústache o galego? Fotocol, xoves 13 de feb., diante da Aula Magna

Convocatorias de defensa de TFG e TFM (febreiro 2014)

Grao en Inglés  |  MLUP  |  MCLD

• Mestrados. Adxudicación provisoria de liñas de TFM

MIEIA  |  MILA  |  MLCD

Conferencia de Xavier Alcalá: Galegos e ingleses na Patagonia. Salón de Graos, xoves 13 de febreiro, 12.00 h.

Axudas da Comisión de Cultura e Ext. Univ. para a realización de actividades por parte do alumnado ou o PDI da Facultade de Filoloxía. Convocatoria

Mobilidade. Convocatoria SICUE 2014/2015. Aberto o prazo ata o 24 de febreiro.

Traballos fin de grao. Graos en Español, Galego-Portugués e Inglés. Oferta de liñas

Mobilidade internacional (Erasmus+, Bilateral e NILS) para estudantes da UDC, para o curso 2014/15. Solicitudes ata o 18 de febreiro de 2014.

Convocatoria
Reunións informativas:
Campus de Elviña: 4 de feb.
Campus da Zapateira: 5 de feb.
Ferrol: 10 de feb.

Oferta de liñas para os traballos final de mestrado

MIEIA  |  MILA  |  MLCD

• Mobilidade. Convocatoria SICUE 2014/2015. Aberto o prazo ata o 24 de febreiro.

Traballos fin de grao. Graos en Español, Galego-Portugués e Inglés. Oferta de liñas

Mobilidade internacional (Erasmus+, Bilateral e NILS) para estudantes da UDC, para o curso 2014/15. Solicitudes ata o 18 de febreiro de 2014.

Convocatoria
Reunións informativas:
Campus de Elviña: 4 de feb.
Campus da Zapateira: 5 de feb.
Ferrol: 10 de feb.

Seminario Cultura galega e edición na Galiza franquista. Facultade de Filoloxía, 22 de xaneiro de 2013

Oferta de liñas para os traballos final de mestrado

MIEIA  |  MILA  |  MLCD

Licenciaturas en Filoloxía Galega, Hispánica e Inglesa. Exames do 1.º cuadrimestre (xaneiro 2014)

Exames do 1.º cuadrimestre. Datas, horarios e aulas

Grao en Español | Grao en Galego e Port. | Grao en Inglés
MIEIA | MILA | MLCD | MLUP

Traballos fin de grao. Curso 2013/2014. Datas de entrega e defensa

Traballos fin de mestrado. Curso 2013/2014. Datas de entrega e defensa

• Traballos fin de grao. Convocatoria extraordinaria (febreiro 2014). Datas de entrega e defensa

Traballos fin de mestrado. Convocatoria extraordinaria (febreiro 2014). Datas de entrega e defensa

• Traballos fin de grao.  Asignación definitiva das liñas

Simposio Roberto Vidal Bolaño. 17 decembro 2013, Fac. de Filoloxía-RAG. Programa

Teatro. A filla de Woody Allen. Compañía Ibuprofeno Teatro. Facultade de Filoloxía, biblioteca, xoves 28 de novembro, 19:30 h

• Programa Tempo (bolsas de mobilidade para estudantes, PDI e PAS). Sesión informativa. 25 de novembro, 13 h, aula 2.12

I Xornadas de Cine e Literatura Italianos. Facultade de Filoloxía, 18-22 de novembro de 2013. [+]

• Resolución do V Premio de Tradución ao Galego de Textos Científico-Técnicos. Xoves, 14 de novembro de 2013, 13:30 horas. Sala Carvalho Calero. [+]

Lectorado de español no College of the Holy Cross, curso 2014-2015. Convocatoria

• Plazo extraordinario de matrícula en 1.º de graos: 6 a 22 de novembro

Premio extraordinario de graos e licenciaturas. Convocatoria

• Traballos fin de grao. Convocatoria extraordinaria (febreiro 2014). Datas de entrega e defensa

Traballos fin de mestrado. Convocatoria extraordinaria (febreiro 2014). Datas de entrega e defensa

• Traballos fin de grao.  Asignación definitiva das liñas

Grupos de docencia dos graos. [1.º curso. Inclúe grupo D] | [2.º curso] | [3.º Español] | [4.º Español] | [3.º Inglés obrig.] | [3.º Inglés opt.] | [4.º Inglés obrig.] | [4.º Inglés opt.]

• Reunión da Rede Temática 'Lengua y Ciencia': «Lengua de la ciencia e historiografía». Facultade de Filoloxía, 29-31 outubro 2013

Traballos fin de grao.  Asignación provisoria das liñas

• Aberto o prazo para solicitar o adianto da avaliación nos graos e mestrados (oportunidade de decembro)

Doutoramento. Listaxes definitivas de admisións e exclusións

Estudos Lingüísticos
Estudos Literarios
Estudos Ingleses Avanzados

I Simposio Internacional RELEX. Lexicografía románica: Estado da cuestión. 15-17 outubro 2013. Facultade de Filoloxía. Programa

• Mestrados. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas (3.º prazo)

M. Univ. en Lingüística Aplicada [+]
M. Univ. en Literatura, Cultura e Diversidade [+]
M. Interuniv. en Estudos Ingleses Avanzados [+]

Doutoramento. Listaxes provisorias de admisións e exclusións

Estudos Lingüísticos
Estudos Literarios
Estudos Ingleses Avanzados

Expo Australia-Galicia 2013. Fac. de Filoloxía-Fac. de Economía e Empresa. 10 outubro 2013. Programa

• Mestrados. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas (3.º prazo)

M. Univ. en Lingüística Aplicada [+]
M. Univ. en Literatura, Cultura e Diversidade [+]
M. Interuniv. en Estudos Ingleses Avanzados [+]

• Mestrados. Listaxes provisorias de solicitudes admitidas e excluídas (3.º prazo)

M. Univ. en Lingüística Aplicada [+]
M. Univ. en Literatura, Cultura e Diversidade [+]
M. Interuniv. en Estudos Ingleses Avanzados [+]

Doutoramento. Listaxes provisorias de admisións e exclusións

Estudos Lingüísticos
Estudos Literarios
Estudos Ingleses Avanzados

• Bolsas para estudantes que non cumpran os requisitos das bolsas do Ministerio de Educación, Cult. e Dep.

• Traballos Fin de Grao. Oferta de liñas para o curso 2013-14

Grupos de docencia dos graos (distribución provisoria) [1.º curso] | [2.º curso] | [3.º Español] | [4.º Español] | [3.º Inglés obrig.] | [3.º Inglés opt.] | [4.º Inglés obrig.] | [4.º Inglés opt.]

Mestrados. Listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas (2.º prazo)

M. Univ. en Lingüística Aplicada [+]
M. Univ. en Literatura, Cultura e Diversidade [+]
M. Interuniv. en Estudos Ingleses Avanzados [+]

Horarios do curso 2013-14: Grao Español | Grao Gal.-Port. | Grao Inglés | MIEIA | MILA | MLCD

 

Curso 2012-2013