Competicións

 

A Universidade da Coruña ofrécelle á Comunidade Universitaria a posibilidade de participar tanto en competicións propias coma externas, destacando entre elas as Ligas Universitarias en varias disciplinas.

Despois de participar en competicións (alumnos/as de Grao), poderase obter o recoñecemento de créditos (normativa e resolución reitoral).

 

 Competicións internas

Competicións externas