Banco de experiencias de ApS aprobadas na convocatoria 18/19

BANCO DE EXPERIENCIAS DE APRENDIZAXE SERVIZO APROBADAS NA CONVOCATORIA 2018/19:

1. Proxectos consolidados

Título Docentes responsables ODS aos que contribúe
Aprende física e divírtete Ana Isabel Ares Pernas e María José Abad López ODS-4ODS-10ODS-17ODS-12
Aprendizaxe-Servizo: a organización interna en Cruz Vermella

Mª Mercedes Teijeiro Álvarez, José López Rodríguez e Mª Teresa García Álvarez

ODS-4ODS-8ODS-17
Aprendizaxe-Servizo nas prácticas curriculares do Grao en Dereito Mª del Carmen Garcimartín Montero,
Xosé Manuel Carril Vázquez e Rocío Quintáns Eiras
ODS-4ODS-5ODS-10ODS-17ODS-1
Coñecer os nosos ríos para conservalos Luisa Santos Fidalgo ODS-4ODS-6ODS-13ODS-15ODS-17ODS-3
Fisioterapia escolar nun Colexio de Educación Especial Verónica Robles García, Alicia Martínez
Rodríguez, Asenet López García
ODS-4ODS-3ODS-17ODS-10
Fisioterapia na abordaxe de doentes con parkinson Susana Viñas Diz ODS-4ODS-3ODS-17
Levando a tradición oral á escola Iria Sobrino Freire e Mª Montserrat Muriano Rodríguez ODS-4ODS-11ODS-17
Oportunidades para a participación no ocio e deporte inclusivos: Aportacións da Terapia ocupacional Thais Pousada García ODS-4ODS-10ODS-11ODS-3ODS-17
Que lle pasa á miña mascota? María José Servia García ODS-4ODS-17ODS-15ODS-12
Taller de reciclaxe e consumo responsable María José Abad López e Ana Isabel Ares Pernas ODS-4ODS-10ODS-12ODS-17
Unha experiencia de Aprendizaxe e Servizo para fomentar a aprendizaxe da Aritmética e a colaboración
docente
Mª Cristina Naya Riveiro, Mª Elena Segade Pampín e Carlos Soneira ODS-4ODS-17
Unha experiencia de Aprendizaxe e Servizo para fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente Mª Cristina Naya Riveiro, Mª Elena Segade Pampín e Carlos Soneira

ODS-4ODS-17

 

2. Proxectos novos

Título Docentes responsables ODS aos que contribúe
Análise do impacto dun programa de aforro enerxético durante as Actividades da Vida Diaria en pacientes con EPOC Sonia Souto Camba ODS-4ODS-3ODS-17
Aprendizaxe-Servizo na difusión de información científica: o caso da avespa asiática (Vespa velutina) e
Canto sabes sobre a velutina?
María José Servia García ODS-4ODS-15ODS-17
Avaliación e proposta de mellora do servicio de atención a familiares de pacientes ingresados na UCP do Hospital Marítimo de Oza Silvia López Larrosa ODS-4ODS-3ODS-17
Fisioterapia musculoesquelética en mulleres con trastornos alimentarios Lidia Carballo Costa ODS-4ODS-3ODS-17
Fisioterapia na imaxe corporal de mulleres con trastornos alimentarios Lidia Carballo Costa ODS-4ODS-3ODS-17
Historias de vida, territorio e vulnerabilidade. Cartografía emocional do dereito ao hábitat na cidade da
Coruña
Laura Cruz López ODS-4ODS-1ODS-10ODS-11ODS-17
Igualdade de oportunidades para o ocio e o xogo na infancia a través do deseño de espazos inclusivos e participativos: un proxecto de aprendizaxe servizo Thais Pousada García ODS-4ODS-10ODS-11ODS-17
Fisioterapia con cans para a reeducación sensoriomotora e marcha funcional en nenos/as dun colexio de educación especial (MOVE-CAN) Verónica Robles García, Alicia Martínez Rodríguez ODS-4ODS-3ODS-17ODS-10
Verónica Robles García, Alicia Martínez Rodríguez ODS-4ODS-3ODS-17
Proxecto AcompáñoTE Iván de Rosende Celeiro, Adriana Ávila Álvarez ODS-4ODS-11ODS-17