Universidade da Coruña Doctor Honoris Causa Seamus Heaney (2000)

Proposto polo Director do Instituto de Estudos Irlandeses, Amergin, o catedrático Antonio R. de Toro Santos

SeamusHeaney

 

Discurso de Benvida

ao novo Doutor, pronunciado polo Excmo. Sr. D. José Luis Meilán Gil, Rector Magnífico da Universidade da Coruña.

 

Laudatio

como Doutor Honoris Causa da Universidade da Coruña do Excmo. Sr. D. Seamus Heaney, pronunciada polo Profesor Dr. D. Antonio Raúl de Toro, Catedrático de Filoloxía Inglesa.

 

Lecture

delivered by

Doctor Seamus Heaney

 ______________________________