Obxectivos e liñas estratéxicas

Obxectivos

 • Potenciar a universidade como contorna promotora da saúde da comunidade universitaria e da sociedade no seu conxunto.
 • Fomentar a Investigación e a Docencia en Promoción da Saúde.
 • Favorecer o intercambio de experiencias en Promoción da Saúde.
 • Promover e favorecer o traballo conxunto entre os organismos de saúde pública, as institucións comunitarias e as universidades.
 • Acordar liñas estratéxicas e de traballo para levar a cabo un proxecto de universidade promotora de saúde.
 • Posibilitar a elaboración e o desenvolvemento de proxectos comúns nas liñas estratéxicas da Rede.
 • Potenciar a participación internacional.
 • Fomentar a oferta de servizos e actividades dirixidos a promocionar a saúde da Comunidade Universitaria.

Liñas estratéxicas

 1. Contornas universitarias que promovan a saúde.
 2. Incorporación nos plans de estudo universitarios de formación en promoción da saúde a nivel de grao e posgrao.
 3. Investigación en promoción da saúde.
 4. Participación e colaboración entre os organismos de saúde pública, as institucións comunitarias e as universidades.
 5. A oferta de servizos e actividades no campus dirixidas a promocionar a saúde da Comunidade Universitaria.