I+D+i en cifras ano 2018

  • Departamentos: 26
  • Grupos de investigación recoñecidos: 117
  • Unidades de investigación consolidadas: 24
  • Programas de doutoramento: 36
  • Teses defendidas (2018): 89
  • Publicacións en revistas de impacto (2018) Web of Science: 1031
  • Start-up da UDC activas: 11
  • Spin-off activas: 30
  • Patentes e modelos de utilidade: 9
  • Rexistros de propiedade intelectual: 15