Indicadores de actividade científica

Estatísticas completas de investigación e transferencia


Evolución de indicadores

Recursos externos totais captados para investigación

recursosg


Documentos publicados en Web of Science

documentospubg


Teses defendidas
tesesg

Patentes, rexistros de software e rexistros de propiedade intelectual (RPI)

patentesg