Fundación Compromiso y Transparencia

Fundación Compromiso y Transparencia

A Fundación Compromiso e Transparencia (anteriormente Fundación Compromiso Empresarial) foi establecida en 2007 por un grupo de profesionais dos sectores empresarial, académico e sen fins de lucro para promover o bo goberno, a transparencia, a rendición de contas e o impacto social das institucións.

O estudo consta de varios indicadores divididos en 10 áreas principais: Plan Estratéxico, Persoal, Políticas e Goberno, Consello Social, Entidades Dependentes, Oferta e Demanda Académica, Persoal Docente e Investigador, Estudantes, Información Económica e Resultados.

Ademais, este ranking agrupa as universidades en 3 grandes categorías: universidades transparentes, translúcidas e opacas.

Na última edición, avaliáronse 49 universidades públicas da SUE.

Fontes de información

Análises das webs das universidades por parte da Fundación.

Edición actual

2018

Data de publicación

19 de xuño de 2019

Resultados

A UDC é unha das universidades máis transparentes de España. Ocupa a 7.ª posición dun total de 49. A Universidade da Coruña sitúase no 14% das universidades máis transparentes.

FCyTg


Actualizado: xaneiro de 2020