U-Multirank

U-Multirank

O ranking U-multirank propón un enfoque multidimensional e orientado para o estudo de institucións de educación superior. Este ranking cobre as seguintes dimensións: ensino e aprendizaxe, investigación, transferencia de coñecementos, orientación internacional e participación rexional.

Cobre máis de 1500 institucións de educación superior de 94 países de todo o mundo. O Ranking Ou-Multirank ofrece un ranking das institucións no seu conxunto e rankings en ámbitos de coñecemento:

 • no 2019 avaliáronse Informática, Enxeñaría Mecánica, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Eléctrica, Enxeñaría Industrial, Enxeñaría Ambiental, Química e Bioloxía;
 • no 2018, Psicoloxía, Educación, Enfermaría e Socioloxía;
 • no 2017, Empresariais e Económicas;
 • no 2016, Matemáticas.

Este ranking divide os indicadores en 5 grupos. As puntuacións nos grupos veñen definidas da seguinte maneira: A - Moi boa, B - Boa, C - media, D - por baixo da media, E - débil.

Fontes de información

Web of Science (WoS), PATSTAT, EPO, USPTO e as propias institucións de educación superior que participan no ranking.

Edición

2019

Data de publicación

4 de xuño de 2019

Resultados

A continuación descríbese a situación da UDC no ranking U-multirank institucional e por ámbitos.

Ranking institucional (2019):

 • Grupo A:
  A UDC destaca en estudantes en prácticas da rexión e ingresos rexionais.
 • Grupo B:
  A UDC destaca en tempo de gradación (máster), publicacións (valor absoluto e normalizado), publicacións interdisciplinares, mobilidade estudantil, graduados en máster traballando na rexión.

A seguinte gráfica mostra a evolución da UDC no ranking U-Multirank ao longo dos anos:

UMg


Ranking por ámbitos:

 • Informática (2019):
  Destaca en cociente estudantes-persoal, persoal doutor, cociente home-mulleres, ingresos de investigación externa, produtividade doutoramento, publicacións, publicacións interdisciplinares, ingresos de fontes privadas, programas de grao en idioma estranxeiro e estudantes en prácticas na rexión.
 • Enxeñaría Civil (2019):
  Está por encima da media en cociente estudantes-persoal, persoal doutor, publicacións, taxa de citas, publicacións máis citadas, publicacións interdisciplinares e ingresos de fontes privadas.
 • Enxeñaría Eléctrica (2019):
  Destaca en cociente estudantes-persoal, persoal doutor, produtividade doutoramento, publicacións interdisciplinares, ingresos de fontes privadas, publicacións en colaboración internacional e estudantes en prácticas na rexión.
 • Enxeñaría Mecánica (2019):
  Sitúase por encima da media en tempo de gradación (máster), persoal doutor, contacto ambiente laboral (grao), cociente homes-mulleres, publicacións interdisciplinares, publicacións citadas en patentes, publicacións en colaboración internacional e estudantes en prácticas na rexión.
 • Enxeñaría Industrial (2019):
  Destaca en cociente estudantes-persoal, contacto ambiente laboral (máster), ingresos de fontes privadas e estudantes en prácticas na rexión.
 • Enxeñaría Ambiental (2019):
  Está por encima da media en contacto con ambiente laboral (máster), taxa de citas, publicacións interdisciplinares, ingresos de fontes privadas, programas de máster en idioma estranxeiro e publicacións en colaboración internacional.
 • Química (2019):
  Destaca en persoal doutor, publicacións interdisciplinares, ingresos de fontes privadas e publicacións en colaboración internacional.
 • Bioloxía (2019):
  Sitúase por encima da media en tempo de gradación (máster), persoal doutor, publicacións interdisciplinares e estudantes en prácticas na rexión.


Actualizado: xuño de 2019