Horarios

UNIVERSIDADE SENIOR · CAMPUS CORUÑA

Programa de Graduado Sénior pola Universidade da Coruña

Horarios provisorios CURSO 2019-2020

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
10:00 a 11:00  

Actividade Física

---------------

Historia da Mariña

Socioloxía

Ferramentas tecnolóxicas para apoiar a saúde e a vida activa

-----------

Inglés I

-----------

Inglés II

Temas Penais na Sociedade Actual
11:00 a 12:00 Informática I   Iniciación á Filosofía

Taller de Conversa en lingua inglesa

(de 11 a 13 h.)

 
12:00 a 13:00

Informática II

-------------

Economía Española

Ciencia para cidadáns de hoxe

As matemáticas da vida Educación para un desenvolvemento sostible

Taller Europeo (de 12 a 14 h.)

-------

Taller de Materia e Vida: Segredos da Química (de 12 a 14 h.)

13:00 a 14:00   Literatura Galega    
16:00 a 17:00          
17:00 a 18:00 Taller de Comunicación Social e Capacitación Mediática (17 a 19 h.)

 

As razóns do Arte

2º cuadrimestre (de xaneiro a maio)

------------

Taller de Apreciación e Práctica da Expresión Musical (de 17 a 19 h.)

---------

Taller de Lingua Galega (de 17 a 19 h.)

As Razóns da Arte

1º cuadrimestre (de outubro a decembro)

------

Exploracións culturais: Arte-Ciencia-Técnica

Psicoloxía

--------------

Educación para a Saúde no Adulto Maior

 
18:00 a 19:00     Ciencias Ambientais

 

 
19:00 a 20:00          

(*) Os Taller que coinciden en horario terán lugar en semanas alternas.

Todos os talleres son de frecuencia quincenal e cunha duración de 2 horas.

 

Versión para imprimir 

 

UNIVERSIDADE SENIOR · CAMPUS CORUÑA

Programa de Formación Específica "Novos retos en sustentabilidade"

Horarios provisorios CURSO 2019-2020

MODULO I: SUSTENTABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA

DO 1 DE OUTUBRO AO 2 DE DECEMBRO DE 2019

"Sustentabilidade Social"

Martes, de 16 a 17 horas

"Arquitectura e Territorio"

Martes, de 17 a 18 horas

"Economía Circular e Ecolóxica"

Martes, de 18 a 19 horas

MODULO II: SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

DO 9 DE DECEMBRO DE 2019 AO 2 DE MARZO DE 2020

"Educación para un Desenvolvemento Sustentable"

Luns, de 16 a 17 horas

"Ciencia, Vida e Medioambiente",

Luns, de 17 a 18 horas

"Xestión e uso dos recursos"

Luns, de 18 a 19 horas

MODULO III:  VIDA SAUDABLE  

DO 9 DE MARZO AO 25 DE MAIO DE 2020

"Recursos para a saúde e o benestar"

Luns, de 16 a 17 horas

"Estilo de vida activo e saudable. Alimentación"

Luns, de 17 a 18 horas

"Estilo de vida activo e saudable. Actividade Física"

Luns, de 18 a 19 horas

 

 

Formulario de Xustificación de Faltas

Nota: As faltas de asistencia xustifícanse todas as do mes nun único impreso ao remate do mesmo

 

UNIVERSIDADE SENIOR · CAMPUS FERROL

Horarios CURSO 2019-2020

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
10:00 A 11:00

Inglés I (Op.)

------------

Taller de Actuacións de Urxencia e Risco Vital - de 10 a 12 horas

Economía Española

(4º)

Literatura Española e Italiana (Op.)

Actividade Física para Persoas Maiores (Op.)

---------

Informática Básica (Op.)

 
11:00 A 12:00

Inglés II (Op.)

Saúde, Calidade de Vida e Benestar (Op.) Psicoloxía (1º) Historia Europea (1º) - 2º cuadrimestre

Taller de Cine

------ (*)

Taller de Ciencia e Vida

12:00 A 13:00

 

Introducción á Historia e á Cultura da Galicia Martítima (Op.) - 2º cuadrimestre

 

  Dereito e Sociedade (3º) Arte e Tipoloxías Estruturais (2º)  
13:00 A 14:00          
16:00 A 17:00

 

Historia da Naútica (Op.)

  Arte: Percepción, emoción, razón (Op.)    
17:00 A 18:00

 

Taller de Comunicación Non Verbal Contaminación e medio ambiente (4º)    
18:00 A 19:00 Iniciación á Filosofía (2º) Taller de Manexo Avanzado de Internet e Multimedia    
19:00 A 20:00 Historia Europea (1º) - 1º cuadrimestre Introdución á Historia e a Cultura da Galicia marítima (Op.) - 1º cuadrimestre Socioloxía (3º)  

 

(*) Os Taller que coinciden en horario terán lugar en semanas alternas.  

Os Talleres teñen sesións de dúas horas cada 15 días.

 

Versión para imprimir