Servizos principais

Servizos de negocio

Publicación de información corporativa na web da UDC

Servizos de tecnoloxía da información (TI)

Desenvolvemento de aplicacións de xestión como apoio a outras áreas dos SIC

Desenvolvemento de servizos de información (servizos web) de orixes de datos corporativos

Desenvolvemento de portais de información corporativos

Desenvolvemento de servizos de integración con fontes doutras administracións públicas

Soporte á xestión de datos estatísticos e indicadores

Desenvolvemento de webs aloxadas en Opencms