Recoñecemento académico - Grado en Enxeñería Eléctrica