Recoñecemento académico - Enx. Téc. Naval - Propulsion e servizos