Recoñecemento académico - Enx. Téc. Industrial - Electricidade