Recoñecemento académico - Licenciado en Biblioteconomía e Documentación