Convocatoria para a certificación de proxectos de Aprendizaxe e Servizo 2019

Convocatoria para a certificación de proxectos de Aprendizaxe e Servizo 2019

Queda aberto o prazo para solicitar a certificación á innovación educativa en Aprendizaxe e Servizo para aquelas experiencias levadas a cabo durante o curso 2018/2019.

A documentación deberá presentarse en formato dixital a través do rexistro electrónico da UDC dirixida á Vicerreitoría de Oferta Académica e Innovación Docente. O prazo remata o día 19 de setembro de 2019 ás 00:00 horas.

Todos os detalles da convocatoria poden consultarse na seguinte ligazón ao taboleiro electrónico:

Documentación necesaria para a presentación da solicitude:

As persoas integrantes da comisión de valoración de proxectos ApS 18/19 son:

  • Enrique de la Torre Fernández. Director do CUFIE
  • Iria Sobrino Freire. PDI da Fac. de Ciencias da Educación
  • María Dolores Sánchez Fernández . PDI da Fac. de Economía e Empresa
  • Lorena Rilo Pérez. Técnica da OCV
  • Ana M. Peña Cabanas. Técnica do CUFIE
  • Nélida Pérez Fernández. AFACO
  • Ara Sol Romero Vázquez. Alumna da Fac. de Ciencias da Educación