CURSOS DE VERÁN 2019

INICIACIÓN AO MODELADO 3D DE INSTALACIÓN EN EDIFICACIÓN (TECNOLOXÍA BIM) CON REVIT MEP. MÓDULO II - MODELADO CON REVIT MECÁNICO+ELÉCTRICO

29, 30 e 31 de  de xullo

PROGRAMA

CARTEL

Prazo de matrícula: do 21 de maio ata o 22 de xullo 

Horas de duración: 15

Lugar de realización:

Escola Universitaria Politécnica

Avda. 19 de febreiro s/n

Serantes - Ferrol

Recoñecemento académico:

Ao estudantado da UDC poderánselle recoñecer créditos pola participación en cursos de verán oficiais da UDC: 1,5 créditos por cada 15 h, máximo 3 créditos por cada curso (Resolución reitoral do 16/10/2017 da UDC)

Perfil preferente do alumnado:

Alñumnos FP Ciclos, Alumnos Carreiras Técnicas Universidade, Persoal de Oficina Técnica de Enseñaría e empresas instaladoras.

Coordinación:

Dirección: Juan de Dios Rodríguez García
Secretaría: Mª Carmen Regueiro López

Entidades colaboradoras:

NORPLAN, S.C.

Prezo:

Prezo público xeral: 50 €

Prezo reducido: 30 € Aplicable a estudantes de calquera universidade, estudantes de bacharelato e FP, pensionistas, desempregados e comunidade universitaria da UDC. 

Información:

 Escola Universitaria Politécnica 

Avda. 19 de febreiro s/n

Serantes - Ferrol

jdedios@udc.es

Tel. 881 01 3002

Resumo do curso:

Introdución a *Revit *MEP Electricidade. Creación de visitas de traballo en *Revit *MEP para iluminación e deseño eléctrico. Engadir e modificar compoñentes eléctricos. Cálculos de iluminación. Engadir e modificar circuítos. Engadir e modificar cableados. Engadir e modificar cadros eléctricos. Engadir e modificar *conduit e bandexa. Planos.

 Introdución a *Revit *MEP Mecánico. Cálculo de cargas térmicas. Creación de vistas de traballo en *Revit *MEP para deseño de ventilación. Engadir equipamento mecánico e elementos terminais. Engadir condutos/tubos. *Dimensionamento. Probas. Conflitos entre instalacións. Planos

Pautas de matrícula

Matrícula