Resolución do VI Concurso de Traballos Académicos con Perspectiva de Xénero Ángeles Alvariño

10/31/18 1:50 PM
  • Students Awards

Premios

Na categoría de Traballo Fin de Mestrado:

    • A promoción da coeducación dende o departamento de orientación. Proposta de actuación co profesorado. Realizado por Noelia Darriba García.
    • Centro de acogida para víctimas de iiolencia de género. Realizado por Lucía Caso Onzain.

Na categoría de Traballo Fin de Grao :

    • Perspectiva de xénero no desempeño ocupacional das mulleres redeiras. Realizado por Jéssica Suárez Domínguez
    • Interseccións de identidade: xénero, raza e clase en How the García Girls Lost their Accentes de Julia Álvarez. Realizado por Mª Laura Vázquez Freijedo.

 

Published by: Oficina para a Igualdade de Xénero