Novo método de configuración de eduroam

12/14/17 9:31 AM
  • Institutional Information and communication technology

A comunidade universitaria que ten acceso a rede wifi eduroam (alumnado, PDI, PAS e PyC) xa pode configurar esta rede dunha forma máis sinxela: desde a rede wifi udcportal está habilitado o acceso á páxina web de configuración (https://cat.eduroam.org).

Published by: SIC