Eleccións sindicais para o PDI e PAS da UDC 2019

Comunicación do inicio do proceso de eleccións sindicais para o PDI e PAS

Calendario electoral

Censo provisional

Prazo para reclamacións dende o día 14 ata o día 22 de marzo de 2019 (ambos inclusive). As reclamacións deberanse presentar por escrito no Rexistro Xeral da Universidade

Censo definitivo

Núm. de membros a elixir:

  • PAS funcionario: 21
  • PDI funcionario: 17
  • PDI laboral: 21

 A presentación de candidaturas farase segundo o calendario electoral aprobado, dende o día 27 de marzo ata o día 8 de abril ás 14.30 h, a través do Rexistro Xeral da Universidade.

Proclamación provisonal de candidaturas

Proclamación definitiva de candidaturas

Instrucións do voto por correo

Distribución das mesas electorais nas eleccións sindicais 2019

Resultados das eleccións sindicais