Datos de contacto e listaxe telefónica

R/ Dr. Vázquez Cabrera, s/n, Campus de Esteiro 15403 Ferrol
Tel.: 981337400

Edificio da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social

Andar baixo

Oficina Campus Industrial
oficina.campusindustrial@udc.es
Director:  Ginés Nicolás Costa, ext. 3636
Técnicos administrativos: María de los Ángeles Morgade Cortés, ext. 3621 / Mónica Dopico García, ext. 3637 / Iolanda Fernández Fernández, ext. 3621

Conserxaría
conserxaria.vcfrs@udc.es
Quenda de mañá: Francisco Javier Zaragoza Dobarro / Néstor F. Iglesias Miño. Ext: 3658

1.º andar

Vicerreitoría Campus de Ferrol e Responsabilidade Social
Vicerreitora: Torres Miño, Araceli. Ext: 3801 vcfrs@udc.es
Secretaria da vicerreitora: Arias Vázquez, Rocío. Ext: 3800 vcfrs@udc.es

2.º andar

Sala de xuntas Vicerreitoría. Ext: 3656


Edificio de Usos Administrativos

R/ Dr. Vázquez Cabrera s/n. Esteiro, 15403 Ferrol 

Andar baixo

Vixilantes de seguridade. Ext: 3399 (móbil) e 3660 (fixo) 635 408 252

Unidade de Xestión Académica Integrada de Esteiro (UXAI – Esteiro)

Tel.: 981337400
Fax: 981337456; Ext.: 3651
uxai.esteiro@udc.es

Administradora de admisión e matrícula: Orgeira Crespo, Raquel. Ext. 3661
Xefa de negociado de asuntos académicos: Elena Fraga Martínez. Ext. 3665
Posto base: Rodríguez López, Ana. Ext. 3666
Administradora de títulos, validacións e mobilidade: Morado Ramos, Mª. José. Ext. 3662
Xefa de negociado de asuntos académicos: Fernández Rey, Ana María. Ext. 3664
Posto base: López Louro, María. Ext. 3667

Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Secretaria administrativa: Estevez Blanco, Patricia. Ext. 3663
secretaria.humanidades@udc.es
director.cienciassaude@udc.es

1.º andar

Tel.: 981 337400. Fax: 981 337442; Ext.: 3657

Vicexerente do Campus de Ferrol: Caínzos López, María Jesús. Ext: 3813 vicexerencia.ferrol@udc.es
Posto base: Iván Vidal Martínez, Ext. 3831 secretaria.vicexerencia.ferrol@udc.es
Xefe de negociado Asuntos Xerais: Blanco López, José Luis. Ext. 3681 eco9835@udc.es
Secretaría técnica: Noguerol Gómez, Ramón J. Ext: 3813
Servizo de Arquitect. Urb. e Equip.: García Castro, José Antonio Ext: 3688 obras.ferrol@udc.es
Directora da Oficina para a Igualdade de Xénero: López Díaz, Ana Jesús. Ext.:3693 oficina.igualdade@udc.es

Servizo de Investigación
investigacion.ferrol@udc.es
Administración de coordinación da investigación
Control do gasto e xustificacións: Díaz Valerio, Begoña. Ext. 3692
Certificados e apoio: Vilar Galego, Diego. Ext. 3330

2.º andar

Tel.: 981 337400. Fax: 981 337442; ext.: 3657

UXAI-Asuntos Económicos
uxai.esteiro.economico@udc.es
Administradora de asuntos económicos e Residencia Universitaria. Brión Sobrido, María José Ext. 3687
Xefa de negociado de asuntos económicos. Silvia Fernández Vázquez Ext. 3686
Xefa de negociado de asuntos económicos. Grueiro Maroño, María José. Ext. 3684

Operadora
Quenda mañá: González Pose, Julia. Ext: 3655 ou 9
Quenda tarde: Ariza Vidal, Carmen. Ext: 3655 ou 9 

Servizos informáticos
Técnico especialista en informática: Díaz Pérez, Carlos Alberto. Ext: 3654
Técnico especialista en informática: Louzao Zapico, Rubén. Ext: 3691
Técnico especialista en informática: Rodríguez Fariña, Agustín Ricardo Ext.: 3699