Salón de actos do campus de Esteiro

Solicitude do salón de actos para a comunidade universitaria.

Solicitude do salón de actos para persoal externo á UDC

Equipamento do salón de actos

Horarios

Controlador/a do salón de actos ext. 3811