Cátedra Jorge Juan

A "Cátedra Jorge Juan" nace en virtude do convenio de cooperación entre o Ministerio de Defensa e a Universidade da Coruña, subscrito o 20 de xuño de 1993 e asinado polos representantes das dúas institucións o 10 de marzo de 1994 na cidade de Ferrol. Este órgano de relación institucional xorde cun marcado carácter cultural entre cuxas actividades salientan as relacionadas co campo das humanidades, da navegación e da construción naval, do dereito, da economía, da enxeñaría e da arquitectura.

Regulamento interno

Relación histórica de conferencias

Actividades 2019-2020