Oferta de graos na UDC por rama de coñecemento

Curso 2021/22

Artes e Humanidades

Campus da Coruña
Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios
Simultaneidade: Español: Estudos Lingüísticos e Literarios – Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios
Simultaneidade: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios – Español: Estudos Lingüísticos e Literarios
Simultaneidade: Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios – Galego e Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios

Campus de Ferrol
Xestión Dixital da Información e Documentación

Ciencias

Campus da Coruña
Bioloxía
Química
Simultaneidade: Bioloxía - Química
Nanociencia e Nanotecnoloxía (novo no curso 2020/21)

Ciencias da Saúde

Campus da Coruña
Enfermaría (adscrito ao SERGAS)
Fisioterapia
Logopedia
Terapia Ocupacional

Campus de Ferrol
Enfermaría
Podoloxía

Ciencias Sociais e Xurídicas

Campus da Coruña

Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas (novo no curso 2020/21)
Administración e Dirección de Empresas
Ciencias da Actividade Física e do Deporte
Ciencias Empresariais
Comunicación Audiovisual
Creación Dixital, Animación e Videoxogos
Dereito
Economía
Educación Infantil
Educación Primaria
Educación Social
Relacións Laborais e Recursos Humanos (adscrito - condicións económicas especiais)
Socioloxía
Turismo (opción en liña dende o curso 2020/2021)
Simultaneidade: Administración e Dirección de Empresas - Dereito
Simultaneidade: Turismo - Ciencias Empresariais

Campus de Ferrol
Relacións Laborais e Recursos Humanos
Xestión Industrial da Moda

Enxeñaría e Arquitectura

Campus da Coruña
Arquitectura Técnica 
Ciencia e Enxeñaría de Datos
Enxeñaría en Obras Públicas
Enxeñaría Informática
Estudos de Arquitectura
Náutica e Transporte Marítimo
Paisaxe
Tecnoloxía da Enxeñaría Civil
Tecnoloxías Mariñas (Máquinas Navais a partir do curso 2021/22)

Campus de Ferrol

Grao Aberto en Enxeñaría Industrial (novo no curso 2020/21)
Enxeñaría Eléctrica / Enx. Eléctrica Dual 
Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática
Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto
Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais
Enxeñaría Mecánica
Enxeñaría Naval e Oceánica
Simultaneidade: Enxeñaría Mecánica – Enxeñaría Naval e Oceánica