Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado en Literatura, Cultura e Diversidade

Traballo de fin de mestrado

 

Normativa

Anexo I. Características

Anexo II. Formulario de inscrición  [formato Word]

Anexo III. Defensa e avaliación  [formato Word]

Informe do/a titor/a (Secretaría virtual)

 

Oferta de liñas 2019/2020

 

Convocatoria ordinaria (junio y julio 2020)

Fechas de entrega y defensa de los trabajos

 

Convocatoria extraordinaria del primer cuatrimestre (febrero 2020)

Fechas de entrega y defensa de los trabajos. Tribunales

 

Convocatoria extraordinaria (outubro 2019)

Datas de entrega e defensa dos traballos. Tribunais