Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

Dobre titulación

O estudantado do MLCD pode obter unha dobre titulación:

- Mestrado en Literatura, cultura e diversidade pola UDC

- Laurea magistrale in Lingue e letterature comparate europee ed extraeuropee pola Universidade de Verona (Italia).

  • Pódese realizar o segundo cuadrimestre dos estudos do MLCD na Universidade de Verona.
  • A Univ. de Verona recoñece os estudos do Grao en Español da UDC máis o primeiro cuadrimestre do MLCD para otorgar a súa Laurea magistrale.
  • A UDC recoñoce o segundo cuadrimestre realizado na Univ. de Verona.
  • O traballo fin de mestrado deféndese na UDC.

 

Normativa específica

Convenio de dobre titulación    Adenda

Anexo I: Táboas de materias

Anexo II: Planificación dos estudos

Anexo III: Sistema de cualificacións

Materias recoñecidas