Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

Estrutura

O mestrado ten unha duración de un ano académico e 60 créditos ECTS.

No primeiro cuadrimestre impartiranse os tres módulos de materias obrigatorias (27 créditos ECTS); no segundo, o estudante cursará o módulo da súa especialidade (21 créditos ECTS). Como colofón do mestrado, haberá que realizar e presentar un traballo fin de mestrado (12 créditos ECTS).

Plano de estudos

1.º CUADRIMESTRE

Módulos comúns

   Teoría e crítica nos estudos literarios e culturais (9 créditos)

   Tecnoloxías e métodos para os estudos literarios e culturais (9 créditos)

   Literatura, cultura e arte (9 créditos)

 

2.º CUADRIMESTRE

Módulos específicos

   Literatura e cultura no ámbito hispánico (21 créditos)

 

   Literatura e cultura no ámbito galego-portugués (21 créditos)

 

Traballo fin de mestrado (12 créditos)