Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

Traballo de fin de mestrado

 

Normativa específica do mestrado (Inscrición, datas, pautas para a elaboración)

Normativa xeral

Anexo I. Características

Anexo II. Formulario de inscrición  |  [formato Word]

Anexo III. Defensa e avaliación  |  [formato Word]

Informe do/a titor/a (Secretaría virtual)

Normas para a presentación dos TFM en versión dixital

 

Liñas de investigación ofertadas (2019/2020)

 

Convocatoria ordinaria (xuño e xullo 2020)

Datas de entrega e defensa dos traballos

 

Convocatoria extraordinaria do primeiro cuadrimestre (febreiro 2020)

Datas de entrega e defensa dos traballos. Tribunais

 

Convocatoria extraordinaria (outubro 2019)

Datas de entrega e defensa dos traballos. Tribunais