Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada

 

Admisión e matrícula. Proceso xeral

 

1. Solicitude de admisión (preinscripción) a través da web   -   (Prazos)

 

2. Enviarase a seguiente documentación, por correo electrónico a administracion.filoloxia@udc.es ou por correo postal:

  • Documento de solicitude de admisión
  • Copia de DNI ou pasaporte
  • Copia do título que dá acceso (licenciado, graduado...)
  • Certificación académica da titulación que dá acceso al máster
  • Currículum vitae

    Poderá solicitarse información ou documentación adicional.

 

3. Segundo os prazos establecidos, publicarase unha listaxe de solicitudes admitidas e excluídas. Poderá solicitarse documentación adicional.

 

4. As persoas admitidas poden formalizar a matrícula nos prazos establecidos a través dos seguintes enlaces:

a) Estudantes procedentes de sistemas universitarios non españois

b) Estudantes procedentes do sistema universitario español que nunca estiveran matriculados na UDC

c) Estudantes que son ou foron estudantes da UDC