Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Máster Interuniversitario en Lingüística Aplicada 

 

Planificación das ensinanzas

Os 60 créditos do máster están distribuídos en 2 cuadrimestres. No primeiro cuadrimestre, o alumno cursará as materias obrigatorias (24 ECTS) e dúas optativas (6 ECTS); no segundo, cursará as materias optativas (18 ECTS) e realizará as pácticas externas (6 ECTS) e un traballo de fin de máster (6 ECTS).

 

MATERIAS OBRIGATORIAS

Modelos e métodos na lingüística actual
Lingüística de corpus
Lingüística aplicada
Tecnoloxías lingüísticas
Recursos bibliográficos e xéneros científicos
Prácticas externas
Traballo fin de máster
 

MATERIAS OPTATIVAS
(escóllese 1 especialidade e cúrsanse 2 dos seus módulos)
 

ESPECIALIDADE 1. ADQUISICIÓN E ENSINO DE LINGUAS

Módulo A1. Lingüística aplicada á adquisición de linguas
Módulo B1. Ensino de segundas linguas
Módulo C1. Lingua de signos española
 

ESPECIALIDADE 2. COMUNICACIÓN E RECURSOS LINGÜÍSTICOS

Módulo A2. Linguas e tecnoloxías
Módulo B2. Comunicación profesional
Módulo C2. Mediación e planificación
 

ESPECIALIDADE 3. LÉXICO, GRAMÁTICA E VARIACIÓN

Módulo A3. O universo do léxico
Módulo B3. Semántica, gramática e pragmática
Módulo C3. Lingüística contrastiva e variación

 

Información das materias, créditos e distribución cuadrimestral