Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Simultaneidade de graos

Información xeral  |  Detalles  |  Estrutura xeral  |  Estrutura detallada  |  Normativa  |  Matrícula  |  Máis información

 

Estrutura xeral do programa de estudos

 

1º curso

1º cuadr.

• 5 materias comúns aos 2 graos

Total: 30 créd.

 

2º cuadr.

• 5 materias comúns aos 2 graos

Total: 30 créd.

2º curso

1º cuadr.

• 4 materias cuadrimestrais comúns aos 2 graos
• 2 materias anuais comúns aos 2 graos

Total: 30 créd.


2º cuadr.

• 3 materias cuadrimestrais comúns aos 2 graos
• 2 materias anuais comúns aos 2 graos (continuación)

Total: 30 créd.

3º curso

1º cuadr.

• 3 materias obrigatorias de 3º curso do Grao A
• 3 materias obrigatorias de 3º curso do Grao B
Total: 36 créd.

 

2º cuadr.

• 3 materias obrigatorias de 3º curso do Grao A
• 3 materias obrigatorias de 3º curso do Grao B
Total: 36 créd.

4º curso

1º cuadr.

• 1 materia obrigatoria de 3º curso do Grao A
• 2 materias obrig. de 4º curso do Grao A
• 1 materia obrig. de 3º curso do Grao B
• 2 materias obrig. de 4º curso do Grao B
Total: 36 créd.

 

2º cuadr.

• 2 materias obrigatorias de 4º curso do Grao A
• 2 materias obrig. de 4º curso do Grao B
• 2 materias optativas específicas de 3º ou 4º cursos dos graos A ou B
Total: 33 créd.

5º curso

1º cuadr.

• 2 materias obrigatorias de 4º curso do Grao A
• 2 materias obrigatorias de 4º curso do Grao B
• 2 materias optativas específicas de 3º ou 4º cursos dos graos A ou B
Total: 33 créd.

 

2º cuadr.

• Traballo Fin de Grao do Grao A
• Traballo Fin de Grao do Grao B
• 4 materias optativas específicas de 3º ou 4º cursos dos graos A ou B
Total: 30 créd.