Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade  |  International Students


Avaliación por compensación

Tribunais de avaliación por compensación

(Aprobados pola Xunta de Facultade do día 20 de outubro de 2017)

Titulacións de grao

Comisión titular

Decana: María Jesús Lorenzo Modia
Secretario: Xosé Manuel Sánchez Rei
Coordinadora do Grao en Español: Esperanza Acín Villa
Coordinadora do Grao en Galego e Portugués: Leticia Eirín García
Coordinadora do Grao en Inglés: Elizabeth Anne Woodward Smith
Representante do alumnado: Erea Blanco Gallego
Representante do PAS: María Isolina Silva Pais

 

Comisión suplente

Decana: María Jesús Lorenzo Modia
Secretario: Xosé Manuel Sánchez Rei
Representante do Grao en Español: Olivia Rodríguez Fernández
Representante do Grao en Galego e Portugués: Nancy Vázquez Veiga
Representante do Grao en Inglés: Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño
Representante do alumnado: Celtia Sanmartín García
Representante do PAS: Marta Lago Méndez

 

Titulacións de mestrado

Comisión titular

Decana: María Jesús Lorenzo Modia
Secretario: Xosé Manuel Sánchez Rei
Coordinadora do MCLD: Carme Fenández Pérez-Sanjulián
Coordinadora do MILA: Esperanza Morales López
Coordinador do MIEIA: José Manuel Estévez Saá
Representante do alumnado: Non hai
Representante do PAS: María Isolina Silva Pais

 

Comisión suplente

Decana: María Jesús Lorenzo Modia
Secretario: Xosé Manuel Sánchez Rei
Representante do MCLD: Cleofe Tato García
Representante do MILA: Margarita Alonso Ramos
Representante do MIEIA: Isabel Moskowich-Spiegel Fandiño
Representante do alumnado: Non hai
Representante do PAS: Marta Lago Sánchez