Facultade de Filoloxía

A Facultade  |  Graos  |  Mestrados  |  Licenciaturas  |  Doutoramento  |  Investigación  |  Calidade


Enquisas de satisfacción

 

2012-2013

     Persoal de administración e servizos

Grao en Español: Estudos lingüísticos e literarios

     Alumnado e PDI

Grao en Galego e Portugués: Estudos lingüísticos e literarios

     Alumnado e PDI 

Grao en Inglés: Estudos lingüísticos e literarios

     Alumnado e PDI

Mestrado Interuniversitario en Lingüística Aplicada

     Alumnado e PDI

Mestrado Universitario en Literatura, Cultura e Diversidade

     Alumnado e PDI

 

 

Tamén poden ser consultadas as enquisas dos seguintes anos: 2015-2016 / 2014-2015 / 2013-2014.