Cursos de formación

Para poder participar en calquera actividade programada pola Área de Deportes da UDC, todos os membros da Comunidade Universitaria deberán ser Abonados/as da Área de Deportes.

Concederanse créditos de libre elección (plan antigo) e poderán obter o recoñecemento de créditos (plan novo) (máximo 3 créditos) de se demostrar a aptitude na parte teórica e ter unha asistencia mínima do 80% das clases.

Os prezos destes cursos son orientativos.

A Área de Deportes resérvase o dereito de suspender algún curso de non alcanzar unha participación mínima. Cómpre consultalo no momento da inscrición.


Curso de Patrón de Iates

Curso de Patrón de embarcacións de recreo