Mergullador

Curso

O título de buceador dunha estrela da Federación Española de Actividades subacuáticas (FEDAS) habilita para o buceo ata unha profundidade máxima de 25 metros cun escafandro de buceo autónomo sen entrar en descompresión e coa compaña dun buceador con experiencia e titulación superior a unha estrela.

Máis información e inscricións: A Coruña

Bautizos subacuáticos

Primeira experiencia de inmersión cun escafandro autónomo.

Máis información e inscricións: A Coruña