Contactar

Xefe/a da Sección de Contratación, ext. 1119

Xefe/a do Negociado de Contratación, ext. 1120

Universidade da Coruña

Servizo de Contratación, Patrimonio e Xestión Económica

Reitoría

Rúa Maestranza, núm. 9
15001 A Coruña

Tel.: +34 981 167 000
Fax: +34 981 167 020 ext.: 1043
seccion.contratacion@udc.es