Servizo de Estudantes

O Servizo de Estudantes da Universidade da Coruña depende funcionalmente da Vicerreitoría de Estudantes, Participación e Empregabilidade.

Dispón dun equipo de persoas que poden facilitarche a información que necesites en relación cos seguintes trámites:

Acceso e admisión

LERD

A Coruña:
lerdcoruna@udc.gal
Tfn. 981 167 000 exts. 1190, 1192, 1356

Ferrol:
lerdfer@udc.gal
Tfn. 981 167 000 exts. 3650, 3672, 3675

 

Asesoramento e difusión

SAPE - páxina web

A Coruña:
sape@udc.gal
Tfn. 981 167 000 exts.: 2900, 2912, 2915

Ferrol:
sapefer@udc.gal
Tfn. 981 167 000 exts.: 3650, 3672, 3675

Bolsas, axudas, premios

Páxina web

bolsas@udc.gal
Tfn. 981 167 000 exts.: 1191, 1188, 1187, 1189

Enderezo

A Coruña: Pavillón de Estudantes - Campus de Elviña

Ferrol: Edificio de Apoio ao Estudo - Campus de Esteiro

Horario

O noso horario de atención ao público é de 08:30 a 14:30 h