CAMPUS INDUSTRIAL DE FERROL / VIDA UNIVERSITARIA /

ALOXAMENTO COMPARTIDO

CONVIVENCIA INTERXENERACIONAL

 

O Programa Comparte é unha iniciativa para a convivencia interxeracional entre estudantes universitarios e persoas maiores que xurdiu en 2013 froito do convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e a Universidade da Coruña.

PUNTOS DE INFORMACIÓN

 

Para as persoas maiores:

Concello de Ferrol. Área de Benestar, Igualdade e Xuventude
Edificio Social, rúa Sánchez Barcaiztegui, 35-47. 15402 Ferrol
Tel. 981 944 231 / 981 944 230 (ext. 432)
Fax. 98 944 237
elopezl@ferrol.es

 

Para os/as estudantes:

Servizo de Estudantes-Campus de Esteiro
Edificio de Apoio ao Estudo, planta baixa
Avda. de Vigo, s/n. 15403 Ferrol
Tel. 981 337 451 / 981 337 400 (ext. 3650)
Fax. 981 337 417
sapefer@udc.es