CAMPUS INDUSTRIAL DE FERROL / VIDA UNIVERSITARIA /

IGUALDADE DE XÉNERO

NA PROCURA DA IGUALDADE

 
 
 
A Oficina de Igualdade de Xénero achega todo o soporte técnico preciso para acadar os obxectivos de igualdade entre mulleres e homes. Entre as súas funcións, destacan:
  • A promoción de estudos sobre as situacións de xénero na UDC
  • Amparar a introdución da perspectiva de xénero nos distintos ámbitos do coñecemento
  • Fomentar a formación e investigación en estudos de xénero nas distintas áreas científicas
  • Desenvolver actividades de difusión e extensión, tanto no seo da comunidade universitaria como na contorna social e cultural sobre a igualdade de xénero
  • Impulsar accións que garantan condicións igualitarias para o acceso e promoción de mulleres e homes na actividade docente, investigadora, laboral e representativa da UDC
  • Colaborar coas administracións e institucións galegas, estatais e internacionais na consecución da igualdade de xénero
  • Coñecer, informar e no seu caso mediar nos posibles conflitos por discriminación de xénero na actividade académica e laboral da UDC

CONTACTO

 

Edificio de Servizos Administrativos
Campus de Esteiro
15403 Ferrol (A Coruña)
Tel.: +34 981 33 74 00 ext. 3693
oficina.igualdade@udc.es

 

WEB IGUALDADE DE XÉNERO